Spedycja międzynarodowa

Kluczową gałęzią transportu w branży TSL jest spedycja międzynarodowa. To szereg logistycznych procesów, które sprawiają, że ładunki są przewożone z punktu A do punktu B w określonym czasie oraz we wskazanej cenie i konkretnymi środkami lokomocji. Jak widać, spedycja międzynarodowa to po prostu organizacja translokacji różnego rodzaju dóbr materialnych. W tym wariancie oczywiście kluczowe jest to, że transport jest realizowany pomiędzy co najmniej dwoma państwami. Sama spedycja obejmuje poza przewozem także zarządzanie nim oraz planowanie. Ta szeroka dziedzina jest obecnie kluczowa dla dynamicznie rozwijającego się eksportu i importu. Często transport międzynarodowy jest realizowany z wykorzystaniem różnych środków lokomocji i wówczas stosuje się termin „przewóz multimodalny”.

kolejowa spedycja miedzynarodowa

Spedycja międzynarodowa jest bardzo szeroką dziedziną, która obejmuje różne usługi oraz jest związana z szeregiem działań takich jak tworzenie czy przechowywanie dokumentacji, załadunek i przepakowywanie ładunków, ubezpieczenie, odprawa celna czy weryfikacja zawartości przesyłki w miejscu docelowym. Jak widać, zlecenie specjalistom tych zadań sprawia, że eksporterzy i importerzy nie muszą zajmować się koniecznymi procesami. Spedycja międzynarodowa jest więc powszechnie wykorzystywana przez różnorodne podmioty działające w handlu transgranicznym (cross-border trade).

Od firmy, która organizuje transport międzynarodowy, oczekuje się profesjonalizmu i zaangażowania. Konkurencja jest dość duża, więc w praktyce utrzymują się tylko najlepsi. Wszystkie działania spedycyjne muszą być perfekcyjnie zgrane. To szczególnie ważne przy nadawaniu towarów wielkogabarytowych drogą lądową lub morską. Taki transport międzynarodowy wymaga śledzenia przesyłki, stałego kontaktu z kierowcą, współpracy z filiami firmy spedycyjnej lub też punktami na trasie. Za każdym razem usługi są też dostosowane do potrzeb klienta oraz specyfiki danego ładunku. Tym samym może obejmować także inne działania. Z drugiej strony na spedytorze ciąży obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. W tym drugim wypadku kluczowe są umowy pomiędzy dwoma lub wieloma państwami.

Korzyści ze spedycji kolejowej 

Coraz prężniej rozwija się spedycja międzynarodowa obejmująca transport ładunków pomiędzy Chinami a Europą. W tym wypadku najczęściej wykorzystywana jest kolej – szczególnie Nowy Jedwabny Szlak. Intermodalne przesyłki ekspresowe są dostarczane szybko, tanio i z należytą starannością. Dlatego właśnie kolej stała się tak poważną konkurencją dla statków i samolotów, a także bardzo ciekawym uzupełnieniem oferty. Spedycja międzynarodowa na terenie Europy i Azji jest realizowana z wykorzystaniem samochodów ciężarowych oraz kolei. W ten sposób przewozi się różnego rodzaju kontenery oraz drobnicę. Dobór określonej metody oraz konkretnych usług jest zawsze uzależniony od potrzeb klienta i wymagań ładunku.

Usługi czysto transportowe, jak i spedycyjne muszą być realizowane z najwyższą starannością. Najlepsze firmy są w stanie oferować kompleksową obsługę, co jest wygodne. Spedycja międzynarodowa będzie więc obejmować takie zadania jak:

  • wybór najlepszej trasy przewozu;
  • właściwy środek transportu;
  • opcja transportu międzynarodowego pojedynczych wagonów, jak i całych pociągów;
  • usługi załadunku oraz rozładunku towarów;
  • usługi około transportowe;
  • odprawy celne;
  • ubezpieczenia Cargo;
  • śledzenie przesyłek;
  • opcja usług multimodalnych.

Nie masz pewności czy Twój towar może być transportowany koleją z Chin do Polski? Chcesz rozpocząć import z Chin koleją? Zapraszamy do kontaktu.

Wspieramy merytorycznie naszych klientów na każdym etapie zamówienia!