Czego nie wolno przewozić pociągiem z Chin do Polski? Towary zakazane i wykluczone

Importerzy coraz częściej wybierają przewóz kolejowy z Chin do Polski. Jest on doskonałą alternatywą dla drogiego transportu lotniczego oraz czasochłonnego morskiego. Tym samym staje się on opcją szytą na miarę, a usługi multimodalne sprawiają, że bez problemu można dopasować przewozy do swoich potrzeb. Transport kolejowy wyróżnia się niską ceną, dużą ładownością oraz krótkim czasem realizacji zleceń oraz gwarantuje ładunkom bezpieczeństwo. Z drugiej strony niewątpliwie na popularność tej metody wpłynęło otwarcie Nowego Jedwabnego Szlaku oraz duże nakłady w poprawę infrastruktury stacji przeładunkowych. Dodatkowo dobrze wpisuje się to w politykę nisko emisyjnych środków transportu, które coraz bardziej zyskują na znaczeniu.

Czego nie wolno przewozić pociągiem z Chin do Polski

Jakie towary z Chin dostarcza się koleją?

Koleją przewozi się z Chin do Polski bardzo dużo ładunków. Ten rodzaj transportu doskonale wpisał się w potrzeby różnych branż. Oczywiście także ten sposób ma swoje ograniczenia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Przede wszystkim dotyczyć one będą tego, jakie towary są wykluczone z transportu kolejowego. Najczęściej będą to ładunki uznane za niebezpieczne.

Przy transporcie kolejowym wykorzystuje się konkretne typy wagonów – chłodnie, cysterny, węglarki czy wagony kryte. Tym samym bez problemu przewieźć można węgiel, kruszywa czy materiały niebezpieczne. Poza tym transportuje się pociągami ropę i produkty ropopochodne, gazy techniczne i kwas siarkowy.

Towary wykluczone w transporcie z Chin do Polski

Z drugiej strony regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych jasno określa, że pociągami nie wolno transportować:

 • materiałów wybuchowych klasy 1;
 • towarów samoreaktywnych klasy 4.1, dla których konieczna jest kontrola temperatury;
 • produktów polimeryzacji klasy 4.1, dla których wymagana jest kontrola temperatury;
 • nadtlenku organicznego klasy 5.2, dla którego wymagana jest kontrola temperatury;
 • trójtlenku siarki klasy 8, który jest transportowany w zbiorniku bez inhibitora.

Zakazy dotyczą przede wszystkim ładunków niebezpiecznych, baterii czy akumulatorów.

Zalety transportu kolejowego Chiny-Polska

Pociągami można przewozić dużą ilość ładunków na dłuższe odległości. Tym samym to doskonały sposób na transport większych zamówień i dlatego korzystają z niego importerzy, rynek e-commerce, firmy z rozmaitych branż. Najczęściej wśród zalet kolei wymienia się takie aspekty jak:

 • bezpieczeństwo;
 • ochrona środowiska naturalnego;
 • relatywnie niskie ceny;
 • duża ładowność;
 • możliwość przewozu mniejszej i większej ilości towaru;
 • różne typy wagonów;
 • opcje transportu nietypowych produktów;
 • terminowość.

Nie masz pewności czy Twój towar może być transportowany koleją z Chin do Polski? Chcesz rozpocząć import z Chin koleją? Zapraszamy do kontaktu.

Wspieramy merytorycznie naszych klientów na każdym etapie zamówienia!