Czym jest Nowy Jedwabny Szlak?

O idei Nowego Szlaku Jedwabnego od lat mówi się dużo, a sam transport łączący Chiny z Europą z roku na rok osiąga kolejne rekordy. Droga handlowa, która biegnie od Kraju Środka na Stary Kontynent to przede wszystkim ułatwienia dla eksportu i importu realizowanych transportem morskim i kolejowym. W tym drugim wypadku kluczową rolę odgrywa Polska, ponieważ to ona stanowi bramę dla towarów przyjeżdżających na teren Unii Europejskiej. Stąd też inwestycje w rozbudowę ważnych terminali kolejowych oraz stale polepszająca się baza logistyczna. Nowy Szlak Jedwabny to nie tylko bezpieczny i szybki transport produktów, ale także nowe miejsca pracy oraz realne zyski.

Stale rośnie liczba pociągów, które przemierzają trasy na linii Chiny – Unia Europejska. Rozwijają się kolejne porty i terminale, więc w perspektywie już widać dalszą dominację tego rynku w różnych sektorach handlu. Wystarczy zwrócić uwagę, że od 2013 roku łączna liczba pociągów zwiększyła się stukrotnie i za tym musi podążać niezbędna infrastruktura oraz oczywiście możliwości przeładunkowe zarówno w Chinach, jak i w Polsce czy w innych krajach, do których trafiają produkty. Od nas są one przewożone do niemieckich, francuskich, holenderskich czy belgijskich terminali. W tym wypadku często sięga się po połączenia multimodalne – czyli takie, które wykorzystują więcej niż jeden rodzaj transportu. Poza inwestycjami w Polsce wyznaczana przez Nowy Jedwabny Szlak trasa obejmuje przeładunki w Rosji, w Litwie czy też w węgierskim Fényeslitke.

Nowy Jedwabny Szlak kolejowy

Nowy Jedwabny Szlak – trasa pociągów

Kluczowym terminalem przeładunkowym w Polsce są Małaszewicze. Tu obsługiwanych jest około 90% towarów, które trafiają z Chin do Europy. Rosnąca ich ilość wymusza kolejne inwestycje, ponieważ już kończą się możliwości operacyjne i to właśnie logistyka staje się coraz większym problemem przy transporcie masowym. Nowy Jedwabny Szlak musi uwzględniać nie tylko ilość pociągów, jakie przemierzają kolejne kraje na trasie, ale również możliwości odpraw i ich efektywność, ułatwienia w zakresie organizowania łańcucha dostaw, a także opcje ich śledzenia oraz monitorowania. Warto przy tym wspomnieć o tym, że dla wielu osób jest Nowy Jedwabny Szlak trasą kolejową, która odwzorowuje historyczne drogi transportowe. To pojęcie sięga nieco dalej. O Nowym Jedwabnym Szlaku należy myśleć w kontekście hubu logistycznego dla Europy, który uwzględnia nie tylko pociągi, ale również drogi lądowe czy rodzime porty. Tylko wówczas można sprawnie odprawiać i przewozić towary na rynek europejski. Ważną inwestycją ma być centralny terminal logistyczny służący do obsługi (w tym przeładunków i odpraw) towarów pochodzących z Chin.

Jedwabny Szlak – mapa połączeń

Nowy Jedwabny Szlak – Inicjatywa Pasa i Szlaku to niewątpliwie szansa na dalszy dynamiczny rozwój Państwa Środka oraz sposób na umocnienie pozycji na arenie międzynarodowej. To także alternatywa lub uzupełnienie transportu morskiego. Gdy obserwuje się Jedwabny Szlak, mapa kontynentów jest poprzecinana gęstą siatką połączeń. To tymi trasami regularnie przemieszczają się pociągi z różnymi ładunkami. Poza tym oczywiście są też połączenia morskie. Sam projekt obejmuje 138 państw i z pewnością znacząco wpływa na ich rozwój. Współczesna Inicjatywa Pasa i Szlaku nawiązuje do historycznego Jedwabnego Szlaku. Mapa w wielu elementach jest zbieżna, choć oczywiście zmieniły się środki transportu, a tym samym znacznie się skrócił jego czas. Poza tym stale rozwija się idea. Nowy Jedwabny Szlak w przyszłości ma być siecią dróg. Lądem ma połączyć Chiny z Azją Centralną i Europą, a trasa morska ma biec od Dalekiego Wschodu do Bliskiego Wschodu i Afryki. Taka strategia generuje oczywiście konieczność budowy nowych szlaków oraz inwestycje w infrastrukturę w terminalach położnych na trasie.

mapa transportu kolejowego pfc

Nowy Jedwabny Szlak jest po prostu odpowiedzią na potrzeby rozwijających się dynamicznie rynków. Na ten trend wpłynął również sektor e-commerce. Klienci oczekują więc coraz szybszych i rzetelnych dostaw. New Silk Road znacząco skraca czas przewozu towarów. Obecnie trasę Chiny-Polska pociąg pokonuje w dwa tygodnie. Kolej jest także tańsza niż transport lotniczy, ale idea Nowego Jedwabnego Szlaku nie ma na celu tworzyć konkurencji, a raczej sprawiać, że różnorodne sposoby przewozów będą się uzupełniać. Poza tym w ten sposób buduje się pozytywny obraz Chin, tworzy się nowe rynki oraz ożywia się gospodarczo te tereny, które do tej pory nie były wykorzystywane. Wskazywana przez Nowy Jedwabny Szlak trasa to korzyści dla wszystkich uczestników projektu w zakresie wymiany handlowej i kulturalnej oraz licznych inwestycji w poprawę infrastruktury. Z założenia również ma się zrównoważyć ilość towarów eksportowanych z Chin i tych wysyłanych do Państwa Środka.

Nie masz pewności czy Twój towar może być transportowany koleją z Chin do Polski? Chcesz rozpocząć import z Chin koleją? Zapraszamy do kontaktu.

Wspieramy merytorycznie naszych klientów na każdym etapie zamówienia!